Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zbiórka eksponatów dla Muzeum Wału Pomorskiego i Militarnej Historii Pomorza w Szczecinku w Bunkrze „Trzesieckim"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konkurs Powiatu Szczecineckiego

 

Dzisiaj, 8.05.2015 zostałem uhonorowany w konkursie Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego w kategorii Pozagospodarcza Osobowość Roku 2014.

Ogromnie się cieszę z tego wyróżnienia, za co serdecznie dziękuję Kapitule Konkursu.

Rok 2014 był bardzo pracowity dla naszego muzeum i udało się zrealizować wiele inicjatyw, które prowadzą do rozwoju naszego obiektu ale również promocji Powiatu Szczecineckiego oraz jego walorów historycznych i przyrodniczych w ramach fortyfikacji Wału Pomorskiego.

Nie byłoby jednak tego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie członków naszego stowarzyszenia za co im ogromnie dziękuję, bo to tak naprawdę nasz wspólny sukces.

Również wiele osób i instytucji, z którymi współpracowaliśmy w tym roku przyczyniło się do tego. Napotykaliśmy na naszej drodze osoby, które z życzliwością podchodziły do naszych inicjatyw i pomagały w ich realizacji.

Szczególne podziękowania należą sie Panu Krzysztofowi Lisowi Staroście Szczecineckiemu, Panu Pawłowi Mikołajewskiemu Burmistrzowi Białego Boru, Pani Renacie Pietkiewicz-Chmyłkowskiej Burmistrz Bornego Sulinowa, Panu Jerzemu Hardie - Douglasowi Burmistrzowi Miasta Szczecinek, Panu Kamilowi Klimkowi Dyrektorowi Samorzadowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku, Panu Januszowi Rautszko Nadleśniczemu Nadleśnictwa Szczecinek, Panu Januszowi Szrederowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miastko, Panu Marcinowi Mieczkowskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Borne Sulinowo, Urzędowi Marszałkowskiemu w Szczecinie, Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i jeszcze wielu osobom , którym serdecznie dziękuję.

Dyrektor Muzeum Wału Pomorskiego i II Wojny Światowej w Szczecinku

Piotr Letki

 

----------------------------------------------------------------------


Nowe eksponaty w naszym muzeum

 

3 lutego 2015 udalo mam się w końcu przewiezienie i ustawienie przy bunkrze, a nie było to łatwe, długo oczekiwanego czołgu T-34/85 oraz dwóch armat przeciwlotniczych 85mm.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, a szczególnie Staroście Szczecineckiemu,  Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego, Dowódcy i żołnierzom 52 Batalionu Remontowego z Czarnego, Kapelanowi Parafii Wojskowej pw. Świętego Ignacego Loyoli w Szczecinku i wielu innym, bez których nie było by to możliwe. 


----------------------------------------------------------------------


Ferie na bunkrze


28 stycznia 2015 odwiedziła nasze muzeum grupa około 60 dzieci i młodzieży w ramach zorganizowanych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną atrakcji dla uczestników ferii z Academią Nautica. Było zwiedzanie schronu - muzeum i bunkrów na trasie turystycznej oraz ognisko z pieczonymi kiełbaskami--------------------------------------------------------------------------------


Nowy szlak "Zachodniopomorskie fortyfikacje - fortyfikacje wśród przyrody Wału Pomorskiego"

 

Wał Pomorski – Pozycja Pomorska (niemiecka nazwa Pommernstellung) to najdłuższa, bo prawie 300 kilometrowa linia niemieckich umocnień na ziemiach polskich. Z czego 200 km znajduje sie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wybudowano tutaj ponad 600 różnego rodzaju schronów i obiektów fortyfikacyjnych. W niewielkim stopniu poznane – bo położone głównie na terenach leśnych pomimo niewielkiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych - fortyfikacje Wału Pomorskiego stanowią nie tylko ciekawostkę ale również „żywą” lekcję historii, którą można poznać i odczytać pomimo upływu lat. Wejście do wnętrza bunkrów, przejście krętymi korytarzami, zobaczenie jak się w nich przebywało na co dzień, jak również podczas walki. Czy wreszcie obejrzenie i dotknięcie wyposażenia oraz poznania jaką rolę odegrały w działaniach wojennych daje możliwość poznania tragicznych dni tamtego okresu

Przedstawiamy Wam nowy, oznakowany szlak turystyczny o charakterze historyczno - przyrodniczym obejmujący fortyfikacje Wału Pomorskiego na terenie powiatu szczecineckiego. Liczy on blisko 30 km i składa się z 12 najciekawszych historycznie oraz przyrodniczo odcinków. Turysta wędrujący wspomnianymi ścieżkami zwiedzi około 100 obiektów z okresu z przed i z II wojny światowej, pozna ich historię, przeznaczenie a także umiejscowienie w otaczającej przyrodzie.

 

Szlak jest wyposażony w małą infrastrukturę tj. tablice kierunkowe i informacyjne zawierające podstawowe wiadomości o obiektach, mapki przebiegu szlaku oraz miejsca postoju dla pojazdów.

Trasa szlaku wiedzie wzdłuż malowniczych jezior, rzek, leśnych traktów i ciekawostek przyrodniczych, polodowcowych terenów Pomorza Zachodniego. Wynika to z faktu, że podstawą obronną Wału Pomorskiego były przede wszystkim naturalne przeszkody - stąd ścieżki te mają ogromne walory przyrodnicze stanowiące dodatkową atrakcję dla zwiedzających. Fortyfikacje w całości przebiegają przez tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody jak: obszary Natura 2000 „Ostoja Drawska”, „Jezioro Śmiadowo”, „Bagno i Jezioro Ciemino”, „Dolina Piławy" oraz obszarów chronionego krajobrazu: „Okolice Żydowo – Biały Bór”, „Las Drzonowski”, „Jeziora Szczecineckie”, „Dolina Piławy” a w bliskim sąsiedztwie znajdziemy rezerwaty: „Jezioro Iłowatka”, „Jezioro Głębokie”, „Dęby Wilczkowskie”, „Bagno Ciemino”. Wiadomości o bytujących tutaj zwierzętach i roślinach oraz zachodzących procesach przyrodniczych znajdują się na tablicach informacyjnych.

 

Dodatkowo turysta może skorzystać z szerokiej gamy atrakcji dostępnych na tym terenie jak: przejażdżki pojazdami militarnymi...

 

samochodami terenowymi, rekreacji konnej, rejsy statkiem, wyciągu do nart wodnych, spływów kajakowych, 

parków linowych, pól paintballowych, punktów widokowych, questów, stylowych biesiad, inscenizacji historycznych, gier militarnych i wielu innych.  

Zapraszamy na Szlak Zachodniopomorskich Fortyfikacji!


Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Utworzenie i zagospodarowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-historycznej pn. "Zahodniopomorskie Fortyfikacje wśród przyrody Wału Pomorskiego" wykonano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.